Liesbethmassagepraktijk hanteert Algemene Voorwaarden, waarvan wordt aangenomen dat deze gelezen zijn en cliënt hiermee akkoord gaat.

 1. De privacywet is van toepassing. Met ingang 25-05-2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.
 2. Bij het maken van een afspraak wordt naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 3. Bij een eerste afspraak wordt een intake gedaan. Hierbij wordt gevraagd naar (medische) informatie die van belang is om te weten voor het ondergaan van een massage/behandeling. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie, om op deze wijze een verantwoorde en veilige massage/behandeling te ontvangen.
 4. Bij wijzigingen in persoonlijke (medische) informatie, is cliënt zelf verantwoordelijk dit aan Liesbethmassagepraktijk door te geven.
 5. Alle informatie die Liesbethmassagepraktijk verkregen heeft, is vertrouwelijke informatie. Deze zal niet aan derden worden verstrekt, zonder schriftelijke toestemming van cliënt. Naast de afspraak, naam, e-mailadres en/of telefoonnummer, wordt vertrouwelijke informatie niet vastgelegd. Er worden geen medische diagnoses gesteld.
 6. Bij het door de cliënt verstrekken van onvolledige/onjuiste (medische) informatie, mag Liesbethmassagepraktijk cliënt weigeren en/of adviseren naar arts of therapeut.
 7. Bij koorts, griep, 1e trimester zwangerschap en acute ontstekingen/blessures vindt geen massage/behandeling plaats.
  Of massage/behandeling plaats vindt bij overige contra-indicaties (welke bekend zijn tijdens intake) wordt in overleg besloten door mij of door arts/therapeut.
 8. Uit respect voor ieders privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage/behandeling.
 9. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij het annuleren van afspraken binnen een termijn van 24 uur, wordt er 50% in rekening gebracht.
 10. Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 11. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor een massage/behandeling en zijn niet inwisselbaar tegen contanten. Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, te vervalsen of anderszins aan te tasten.
 12. Liesbethmassagepraktijk is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures, medicijngebruik en overgevoeligheden.
 13. Liesbethmassagepraktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van cliënt.
 14. Hygiëne staat voorop bij Liesbethmassagepraktijk. Er wordt van cliënt verwacht dat hij/zij hiervoor zorg draagt.
 15. Liesbethmassagepraktijk biedt/geeft geen erotische of seksuele massages. Cliënten die hier verzoek naar doen, worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 16. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Liesbethmassagepraktijk niet aansprakelijk zult stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.